Šumarstvo i pilinarstvo, Nedelišće

Šumarstvo i pilinarstvo, Nedelišće

Šumarstvo i pilinarstvo, Nedelišće

Šumarstvo i pilinarstvo, Nedelišće

Šumarstvo i pilinarstvo, Nedelišće

Šumarstvo i pilinarstvo, Nedelišće

Proizvodi i usluge

Proizvodnja se vrši na pilani u industrijskoj zoni u Nedelišću.

PROIZVODI
Vrsta drveta Vrsta građe Cijena
Jela/smreka daska
fosna
grede
brodski pod
Borovac daska
brodski pod
Ariš daska
fosna
Hrast samica
Topola samica
Palete svih dimenzija
Biomasa drvena sječka
Grab, bukva, akacija drvo za ogrijev
USLUGE
Šumarstvo sječa i izvlačenje trupaca
sadnja šumskih sadnica
njega šumskih nasada
izrada drva za ogrjev
drobljenje otpadnog drva
Pilanarstvo prijevoz trupaca
piljenje trupaca